Monday, January 17, 2011

Antara angkasa, bumi, pelangi dan puisi

Angkasa yang bijak memahat cintamu dan menyirami bumi dengan
pelangi, keindahan semerbak merekam cahaya didalam benak yang maha
wanita, tegak berdiri memeluk semesta, dengan puisi ibu berkata lewat
cinta ia bertutur dalam syukur hatinya

Share this history on :